កម្មវិធីប្រលងចម្រៀង ល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia Final នឹងចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស HDTV នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៨ យប់តទៅ។ Like us now : www.facebook.com/TheVoiceCambodia Follow us : www.instagram.com/thevoicekh www.thevoicecambodia.comTVC: Kawazaki Promotion By Rasmey Hang Meas


TVC: Rinbee By Rasmey Hang Meas


TVC: Angkor Extra Stout By Rasmey Hang Meas


TVC: Best Milk By Rasmey Hang Meas


TVC: Angkor Puro 2016 By Rasmey Hang Meas